Znaleziono 8 artykułów

Anna Kołomycew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym Anna Kołomycew s. 33-50
Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy : analiza relacji zaangażowanych aktorów Anna Kołomycew s. 43-49
Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 71-87
Promocja w działalności administracji publicznej : przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego Anna Kołomycew s. 90-99
Promotion in the agenda of public administration : the case of the communes in the Tarnobrzeg district Anna Kołomycew s. 100-110
Sprawozdanie z konferencji "Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy", 6-7 czerwca 2013 r., Kraków Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 135-140
Sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów "Implementation of the subsidiarity principle - cooperation between local government and its social environment", 8 listopada 2013 r. Anna Kołomycew s. 141-144
"Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej", Jan Cebulak, Rzeszów 2008 : [recenzja] Anna Kołomycew Jan Cebulak (aut. dzieła rec.) s. 248-255