Znaleziono 16 artykułów

Anna Chęćka-Gotkowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Anna Chęćka-Gotkowicz Marcin Klaja s. 9-10
Czy rozumienie muzyki zależy od świadomego śledzenia struktur formalnych utworu? : Jerrold Levinson i Peter Kivy wobec problemu doświadczenia muzycznego Anna Chęćka-Gotkowicz s. 11-23
Persona (non) grata : czy muzyka absolutna potrzebuje narratora? Anna Chęćka-Gotkowicz s. 11-25
Cognitio versus delectatio : kilka uwag na temat rozumienia i doświadczania muzyki Anna Chęćka-Gotkowicz s. 39-52
Czy muzyka jest symbolem porządku moralnego? : koncepcje Gisèle Brelet i Pascala Quignarda Anna Chęćka-Gotkowicz s. 47-61
Dyskursywna niemoc Petera Kivy’ego : problem moralnego uwikłania muzyki Anna Chęćka-Gotkowicz s. 77-85
Życie i poglądy filozoficzne pewnego kota Hipolit Taine Anna Chęćka-Gotkowicz (tłum.) s. 121-126
Na tropach przygód mowy, muzyki i ciała: sensualny dyskurs Pascala Quignarda Anna Chęćka-Gotkowicz s. 134-145
Peut-on parler d’une musique que l’on n’a pas entendue? Anna Chęćka-Gotkowicz s. 141-145
Estetyczna transformacja świata w ujęciu Arnolda Berleanta Anna Chęćka-Gotkowicz Arnold Berleant (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Między eufonią a niesmakiem, czyli najnowsza historia ucha", red. Christoph Cox, Daniel Warner, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Chęćka-Gotkowicz Christoph Cox (aut. dzieła rec.) Daniel Warner (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje", B. Dziemidok, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Chęćka-Gotkowicz B. Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 176-178
(Nie) każdy będzie muzykiem : wędrówki po raju Karlheinza Stockhausena Anna Chęćka-Gotkowicz Monika Pasiecznik (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Śmiech Sokratesa Anna Chęćka-Gotkowicz Monika Bokiniec (aut. dzieła rec.) Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 216-219
Muzyka jako utopia języka idealnego : kilka spojrzeń na twórczość Pascala Quignarda Anna Chęćka-Gotkowicz s. 222-232
"Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot", Tadeusz Swoboda, Gdańsk 2010 ; "Łzy erosa", Georges Bataille, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk 2010 : [recenzja] Anna Chęćka-Gotkowicz Georges Bataille (aut. dzieła rec.) Tadeusz Swoboda (aut. dzieła rec.) s. 259-264