Znaleziono 11 artykułów

Krystyna Chałasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cztery lata niepodległej Rodezji Krystyna Chałasińska s. 13-19
Józef Obrębski 1905-1967 Krystyna Chałasińska Józef Chałasiński Stefan Nowakowski s. 13-15
Metody i perspektywy badań nad problemem pokoju Kenneth E. Boulding Krystyna Chałasińska (tłum.) s. 28-39
Pierwsza sesja naukowa Uniwersytetu Łódzkiego n. t. "Od liberalnej do socjalistycznej idei uniwersytetu" w dniach 24 i 25 czerwca 1950 roku Krystyna Chałasińska s. 35-51
"Bezużyteczni" - powieść w odcinkach w tygodniku "Afrique Nouvelle" w Dakarze Krystyna Chałasińska s. 136-138
Społeczności plemienne Kenii i plemię Kikuyu : od kultury przedliterackiej do literackiej - Jomo Kenyata Krystyna Chałasińska s. 139-152
Instytut Włoski dla Zagadnień Afryki - Istituto Italiano per l'Africa, Roma Krystyna Chałasińska s. 164-166
Mzee Jomo Kenyatta i jednopartyjny system polityczny Krystyna Chałasińska s. 185-192
Renesansowa pasja Krystyna Chałasińska s. 259
Kongo-Brazzaville w dążeniu do samookreślenia : Międzynarodowy Kongres Badan Afrykańskich Krystyna Chałasińska s. 307-318
Strach i honor : (na marginesie literatury obozów koncentracyjnych) Krystyna Chałasińska s. 419-434