Znaleziono 15 artykułów

Stefan Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Obrębski 1905-1967 Krystyna Chałasińska Józef Chałasiński Stefan Nowakowski s. 13-15
Stosunki wieś-miasto w pamiętnikach "Młode pokolenie wsi Polski Ludowej" Stefan Nowakowski s. 23-50
Hotel robotniczy na tle procesów urbanizacji i industrializacji Stefan Nowakowski s. 32-71
Tendencje egalitarne i nowa hierarchia społeczna w przemysłowo-miejskim środowisku ziem zachodnich Stefan Nowakowski s. 35-52
Reklama adwokacka w Polsce i za granicą Błażej Koczetkow Stefan Nowakowski s. 139-152
Spotkanie socjologów polskich z socjologami radzieckimi w Moskwie Stefan Nowakowski s. 145-147
"Family in the Netherlands", K. Ishwaran, The Hague 1959 : [recenzja] Stefan Nowakowski K. Ishwaran (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Die Struktur der Familie", William J. Goode, Köln und Opladen 1960 : [recenzja] Stefan Nowakowski William J. Goode (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Why Families Move : A Study in the Social Psychology of Urban Residential Mobility", Peter H. Rossi, Illinois 1955 : [recenzja] Stefan Nowakowski Peter H. Rossi (aut. dzieła rec.) s. 189-191
Franciszek Bujak jako socjolog Stefan Nowakowski s. 244-267
Społeczność lokalna a zagadnienie upowszechniania kultury Stefan Nowakowski s. 259-283
"Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim", Stefan Nowakowski, [b. m.] 1957 : [recenzja] Kazimierz Żygulski Stefan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Das Dorf in Spannungsfeld industrieller Entwicklung", Gerhard Wurzbacher, Renata Pflaum, Stuttgart 1954 : [recenzja] Stefan Nowakowski Renata Pflaum (aut. dzieła rec.) Gerhard Wurzbacher (aut. dzieła rec.) s. 358-361
"Cahiers Internationaux de Sociologie", R. 1946-1956 : [recenzja] Stefan Nowakowski s. 397-399
Józef Chałasiński - socjolog zaangażowany Stefan Nowakowski s. 419-430