Znaleziono 4 artykuły

Agata Chabior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumienie starości i jej akceptacja: stan badań Agata Chabior s. 123-133
Funkcje edukacyjne placówek upowszechniania kultury Agata Chabior s. 147-154
Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny Agata Chabior s. 235-246
„Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej”, Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior, Kraków 2015 : [recenzja] Agnieszka Majewska-Kafarowska Agata Chabior (aut. dzieła rec.) Artur Fabiś (aut. dzieła rec.) Joanna K. Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 357-360