Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Chmielewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca nauczyciela z rodzicami w edukacji elementarnej : zestawienie bibliograficzne Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 88-92
Czasopisma dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego Agnieszka Chmielewska s. 93
Rola literatury dziecięcej w niwelowaniu problemów wychowawczych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej : zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów PBP RODN "WOM" w Częstochowie Agnieszka Chmielewska Katarzyna Kucharzewska s. 93-100
Edukacja artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Bajor Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 97-103
Języki obce w nauczaniu wczesnoszkolnym : zestawienie literatury z lat 2000–2007 Agnieszka Chmielewska Bernarda Śmigielska s. 110-116
Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III : zestawienie bibliograficzne Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 114-125