Znaleziono 36 artykułów

Anna Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 9-21
Konsument na jednolitym rynku cyfrowym Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 9-18
Profil klienta e-administracji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Dąbrowska s. 31-43
Rzetelność współczesnych firm usługowych elementem budowania relacji partnerskich: wyniki kontroli Inspekcji Handlowej Anna Dąbrowska s. 35-46
Marketing usług a prawa konsumentów Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 37-50
Konsument jako uczestnik rynku usług Anna Dąbrowska s. 37-51
'Ponieważem się już obiecał...' Ruchome końcówki czasownika w czasie przeszłym Anna Dąbrowska s. 41-51
Sprawozdanie z VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego "Spotkanie z lekturą" Izabela Bajor Anna Dąbrowska s. 52-54
Determinanty innowacyjności na Mazowszu Anna Dąbrowska Marta Mackiewicz s. 53-70
Uczestnictwo w programach profilaktycznych i oczekiwania względem profilaktyki w opinii młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych Anna Dąbrowska Justyna Kosecka Katarzyna Surowiec Monika Szpringer s. 63-78
Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 65-78
Jak Cię słyszą, tak Cię piszą - o języku w perspektywie pedagogicznej Anna Dąbrowska s. 71-86
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy Anna Dąbrowska Katarzyna Szmigiel-Rawska s. 87-107
Współpraca nauczyciela z rodzicami w edukacji elementarnej : zestawienie bibliograficzne Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 88-92
Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich : spis literatury (w wyborze) dostępnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie Anna Dąbrowska s. 88-96
Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Anna Dąbrowska s. 94
Sposoby spędzania czasu wolnego przez dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Dąbrowska s. 95-101
Edukacja artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym : zestawienie bibliograficzne w wyborze Izabela Bajor Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 97-103
IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Spotkanie z lekturą" Anna Dąbrowska s. 104-105
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Anna Dąbrowska s. 106-108
Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III : zestawienie bibliograficzne Agnieszka Chmielewska Anna Dąbrowska s. 114-125
Znaczenie czynnika ludzkiego w usługach – spojrzenie z perspektywy kryzysu Anna Dąbrowska s. 123-135
Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 137-145
Współczesne problemy lingwistyki kulturowej Anna Dąbrowska s. 140-155
Czasem trzeba owijać w bawełnę : eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców Anna Dąbrowska Małgorzata Pasieka s. 141-151
Rewolucja w uczeniu Anna Dąbrowska Gordon Dryden (aut. dzieła rec.) Jeannette Vos (aut. dzieła rec.) s. 167-172
Poziom świadomości praw konsumentów osób starszych w świetle badań własnych Anna Dąbrowska s. 175-188
Rodzina patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających Anna Dąbrowska s. 205-213
Misja dziadków w rodzinach XXI wieku : nowe role, wyzwania, oczekiwania Anna Dąbrowska Monika Szpringer s. 247-254
Z doświadczeń w kształceniu matematycznym słuchaczy SJPC WSP w Rzeszowie Stanisław Domoradzki Anna Dąbrowska s. 259-268
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nieruchomości – aktualne problemy prawne", Radom, 10 czerwca 2016 r. Anna Dąbrowska s. 268-272
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność w administracji publicznej”, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 13 maja 2015 r. Anna Dąbrowska s. 294-299
Single jako konsumenci usług rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 377-388
"Manualik"... Stanisława Stawskiego Analiza tekstów XVIII-wiecznego podręcznika do nauczania języka polskiego Anna Dąbrowska Małgorzata Pasieka s. 487-494
Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej : (w świetle wyników badań) Anna Dąbrowska s. 501-511