Znaleziono 7 artykułów

W.A. Choriew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Władysław Broniewski", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 231
"Stanisłav Dygat", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 231
"Mikroramany Korniela Filipowicza /Mikropowieści Kornela Filipowicza W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 233
"Konstanty Ildefons Gałczyński", W.A.Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 233
"Leon Kruczkowski", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 235
"Slanowlenije socyalisticzeskoj litieratury w Polsze /Kształtowanie litaratury socjalistycznej w Polsce T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zamietki o polskom romanie naczala 70-ych godow /Uwagi o powieści polskiej początku lat 70-ych T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 237