Znaleziono 4 artykuły

Juliusz A. Chrościcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jan Białostocki (1921-1988) Juliusz A. Chrościcki s. 26-30
"Atlas architektury Warszawy", Juliusz A. Chrościcki, Andrzej Rottermund, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) Andrzej Rottermund (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Barokowa architektura okazjonalna", Juliusz A. Chróścicki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Juliusz A. Chróścicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668", Juliusz A. Chrościcki, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Augustyniak Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) s. 331-335