Znaleziono 2 artykuły

Juliusz A. Chróścicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Barokowa architektura okazjonalna", Juliusz A. Chróścicki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Juliusz A. Chróścicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów 1587-1668", Juliusz A. Chrościcki, Warszawa 1983 : [recenzja] Urszula Augustyniak Juliusz A. Chrościcki (aut. dzieła rec.) s. 331-335