Znaleziono 4 artykuły

Agata Chudzicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych Agata Chudzicka s. 60-68
"Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji", Tadeusz Tyszka, Gdańsk 1999 : [recenzja] Agata Chudzicka Tadeusz Tyszka (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych", Tadeusz Witkowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Agata Chudzicka Tadeusz Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 64-66
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Bezrobotni w okresie przemian : strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej", Katowice 17-18 kwietnia 1997 roku Agata Chudzicka Bożena Makselon s. 94-97