Znaleziono 2 artykuły

Marlena Cicha-Nazarczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poziom bezrobocia w województwach Polski Zachodniej : dekompozycja zmian stóp bezrobocia w latach 2005-2013 Marlena Cicha-Nazarczuk Jarosław Michał Nazarczuk s. 45-59
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski Marlena Cicha-Nazarczuk Jarosław Michał Nazarczuk s. 189-200