Znaleziono 12 artykułów

Zofia Ciechanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura niemiecka a polska w XVIII wieku : stan badań Zofia Ciechanowska s. 20-34
Mickiewicz a Goethe : (ze studjów nad znajomością Goethego w Polsce) Zofia Ciechanowska s. 92-125
Na marginesie wydania "Pirama i Tyzbe" Zofia Ciechanowska s. 101-103
Notatki do życia i twórczości Wacława Rolicza Liedera Zofia Ciechanowska s. 110-114
Źródła artykułu K. Brodzińskiego "O pieśniach ludu niemieckiego i angielskiego" (1819) i zawarte w nim przekłady poezyj Herdera i Goethego Zofia Ciechanowska s. 174-183
K. Brodzińskiego przekład ballady morlackiej Goethego Zofia Ciechanowska s. 183-186
Nieznana recenzja przekładu "Fausta" Klingemanna (1819) Zofia Ciechanowska s. 189-191
Kaz. Brodziński jako pierwszy tłumacz Goethego w Polsce Zofia Ciechanowska s. 205-237
"Piśmiennictwo śląskie przed założeniem Akademii Krakowskiej", Ludwik Łakomy, Katowice 1934 : [recenzja] Zofia Ciechanowska Ludwik Łakomy (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Malarz Sprawy Walenty Wańkowicz : (życiorys) Zofia Ciechanowska s. 429-475
"Tomasz Zan. Lata uniwersyteckie 1815-1824", Marja Dunajówna, Wilno 1933 : [recenzja] Zofia Ciechanowska Maria Dunajówna (aut. dzieła rec.) s. 594-597
Nieznany wiersz Lenartowicza Zofia Ciechanowska s. 631-633