Znaleziono 1 artykuł

Diana Ciszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno jako przykład pozaempirycznego kryterium wyboru teorii naukowej Diana Ciszewska Marek Szydłowski s. 3-37