Znaleziono 12 artykułów

Marek Szydłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno jako przykład pozaempirycznego kryterium wyboru teorii naukowej Diana Ciszewska Marek Szydłowski s. 3-37
Idea ewolucji wszechświata, jej geneza, percepcja i filozoficzne uwarunkowania = Ideas of Evolution of the Universe, Its Genesis, Perception and Philosophical Determinants Adam Krawiec Marek Szydłowski s. 7-31
Program badawczy kosmologii kwantowej Marek Szydłowski s. 9-26
Kosmologia klasyczna a kosmologia kwantowa Jacek Golbiak Marek Szydłowski s. 39-55
Piękno w teorii nauki : estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych = Beauty in the Theory of Science : Aesthetic Criteria in Scientific Theory Assessment and Choice Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 55-73
Emergentny i uniwersalny charakter prawa rozkładu Zipfa w nauce Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 61-78
Wstęp do bayesowskiej metodologii współczesnej kosmologii Łukasz Kukier Aleksandra Kurek Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 62-96
Złożone zachowanie prostych układów nieliniowych Adam Krawiec Marek Szydłowski s. 77-93
Zasada szczególnego dostrojenia w kontekście układów z chaosem deterministycznym Bartłomiej Brus Marek Szydłowski s. 103-140
Model kosmologiczny (LCDM, CDM) w schemacie pojęciowym efektywnych teorii Wszechświata Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 119-139
Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia «ex nihilo» w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 141-163
Albert Einstein i stała kosmologiczna Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 343-361