Znaleziono 7 artykułów

Adam Krawiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea ewolucji wszechświata, jej geneza, percepcja i filozoficzne uwarunkowania = Ideas of Evolution of the Universe, Its Genesis, Perception and Philosophical Determinants Adam Krawiec Marek Szydłowski s. 7-31
Złożone zachowanie prostych układów nieliniowych Adam Krawiec Marek Szydłowski s. 77-93
Eudo de Stella, heretyk bretoński z XII w. i jego zwolennicy Adam Krawiec s. 115-135, 247
"Seksualność w średniowiecznej Polsce", Adam Krawiec, Poznań 2000 : [recenzja] Martha Brożyna Adam Krawiec (aut. dzieła rec.) s. 154-159
"Król bez korony. Władysław I Herman, książę Polski", Adam Krawiec, Warszawa 2014 : [recenzja] Norbert Delestowicz Adam Krawiec (aut. dzieła rec.) s. 250-255
„Kastration im Mittelalter”, Susan Tuchel, Düsseldorf 1998 : [recenzja] Adam Krawiec Susan Tuchel (aut. dzieła rec.) s. 350-353
„Sexualität im Mittelalter. Eine Kulturstudie anhand von Bußbüchern des 6. bis 12. Jahrhunderts”, Hubertus Lutterbach, Köln 1999 : [recenzja] Adam Krawiec Hubertus Lutterbach (aut. dzieła rec.) s. 591-593