Znaleziono 3 artykuły

J. Cuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja G. Chrzanowski J. Cuda T. Dola T. Dzidek G. Dziewulski Ł. Kamykowski K. Kałuża A. Kubiś I. S. Ledwoń A. Pietrzak M. Rusecki H. Seweryniak P. Sikora W. Tabaczyński s. 202-220
"Wierzcie moicm dziełom : funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] J. Cuda Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Działalność instytutu Anthropos w dziedzinie lingwistyki, etnologii i religioznawstwa", H. Zimonia, Pieniężno 1980 : [recenzja] J. Cuda H. Zimonia (aut. dzieła rec.) s. 373