Znaleziono 49 artykułów

Marian Rusecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną Marian Rusecki s. 5-13
Słowo wstępne Marian Rusecki s. 5-6
Wprowadzenie Marian Rusecki s. 5-7
Zadania apologetyki wobec teologii Marian Rusecki s. 5-17
Współczesne teorie apologetyczne Marian Rusecki s. 5-42
„Tu jest locus theologicus!” Marian Rusecki s. 9-11
Otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Teologów Fundamentalnych w Przemyślu w dniach 8-9 kwietnia 1999 r. Marian Rusecki s. 9-13
Od apologetyki do teologii fundamentalnej : (rozwój myśli ks. Władysława Hładowskiego w badaniach nad wiarygodnością objawienia chrześcijańskiego) Marian Rusecki s. 13-23
Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa Marian Rusecki s. 19-36
Pusty Grób i chrystofanie znakami Zmartwychwstania : aspekt metodologiczny Marian Rusecki s. 27-37
Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa Marian Rusecki s. 33-42
Ze współczesnej dyskusji nad przedmiotem apologetyki Marian Rusecki s. 35-45
Struktura naukowa teologii fundamentalnej Marian Rusecki s. 35-69
Teofanijny charakter cudu Marian Rusecki s. 39-54
Apologetyczna myśl J.H. Newmana Marian Rusecki s. 41-55
Pozateologiczne zadania apologetyki Marian Rusecki s. 57-66
Soteryczny wymiar cudu Marian Rusecki s. 71-87
Uwagi o metodzie w apologetyce Marian Rusecki s. 79-87
Teologia wobec zjawisk paranormalnych i cudu Marian Rusecki s. 107-148
Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia : aspekt metodologiczny Marian Rusecki s. 113-133
Chrystyczna ikoniczność Kościoła według Jana Pawła II. Szkic zagadnienia Marian Rusecki s. 133-151
Wyjątkowość chrześcijaństwa pośród religii świata Marian Rusecki s. 133-142
Zmartwychwstanie w nauczaniu teologii i w przepowiadaniu Marian Rusecki s. 143-153
Warunki ubiegania się o stopnie i tytuł naukowy : uwagi praktyczne Marian Rusecki s. 155-156
Objawienie Boże podstawą religii Marian Rusecki s. 157-182
Zamknięcie zjazdu Marian Rusecki s. 157-160
Nowy podręcznik teologii fundamentalnej Marian Rusecki s. 159-166
XVII zjazd polskich teologów fundamentalnych Marian Rusecki s. 161-166
Sympozjum teologicznofundamentalne Marian Rusecki s. 167-173
Polski leksykon teologii fundamentalnej Władysław Hładowski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Geneza mariofanii z Lourdes w świetle źródeł historycznych. Próba oceny hipotezy psychogennej", Wojciech Tabaczyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Rusecki Wojciech Tabaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Wiarygodność chrześcijaństwa", Marian Rusecki, Lublin 1994 : [recenzja] Janusz Nawrocki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Zagadnienie sprawdzalności w apologetyce Marian Rusecki s. 218-226
Typy literatury o cudzie Marian Rusecki s. 225-238
“Jésus : homme libre : esquisse d’une christologie“, Christian Duquoc, Paris 1974 : [recenzja] Christian Duquoc Marian Rusecki s. 245-249
Współczesne ujęcie przedmiotu teologii fundamentalnej Marian Rusecki s. 255-272
“L’humanité de Dieu“, François Varillon, Paris 1974; “La souffrance de Dieu“, François Varillon, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki François Varillon s. 267-276
"Wierzcie moicm dziełom : funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] J. Cuda Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
Seminarium Sekcji Teologii Fundamentalnej : 29 III 1978 Marian Rusecki s. 275-278
“Jésus Christ dans le débat des hommes“, Joseph de Baciocchi, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki Joseph de Baciocchi (aut. dzieła rec.) s. 279-283
“L’église et la mission“, Pierre Schouver, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki Pierre Schuover (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Libération des hommes et salut en Jésus Christ : réflexions prosposées par le Conseil Permanent de l’Épiscopat suite à la Session Pastorale 1974“, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki s. 289-293
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Cahiers Evangile" 3 (1974), nr 8 : "Les miracles de l'Evangile" : [recenzja] Marian Rusecki s. 293-297
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 302-306
Eschatyczna przemiana świata Marian Rusecki s. 406-413
Teologiczny personalizm społeczny Jana Pawła II Marian Rusecki s. 429-440
„Istota i geneza religii”, Marian Rusecki, Lublin– Sandomierz 1997 : [recenja] Grzegorz Dziewulski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 443-444