Znaleziono 19 artykułów

Grzegorz Dziewulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Grzegorz Dziewulski s. 5-7
Wyzwania postmodernizmu wobec Kościoła i teologii fundamentalnej Grzegorz Dziewulski s. 27-58
Prawo naturalne w ujęciu Jana Pawła II Grzegorz Dziewulski s. 37-54
Objawienie jako kryterium określenia relacji chrześcijaństwa do religii Grzegorz Dziewulski s. 41-57
Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności Kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym Grzegorz Dziewulski s. 48-66
„Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia” = „Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens”, Walter Kasper, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien 2012, Poznań 2014 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 109-114
„Kirche”, Hg. Ch. Albrecht, Tübingen 2011 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Ch. Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 117-123
Objawienie jako kryterium określenia relacji między religiami Grzegorz Dziewulski s. 127-143
Integracyjne oddziaływanie Kościoła w społeczeństwie Grzegorz Dziewulski s. 137-150
Teologiczne podstawy kultu relikwii Grzegorz Dziewulski s. 167-183
Papieskie gesty : ku Podmiotowi oryginalnej chrystologii fundamentalnej (dopowiedzenie) Grzegorz Dziewulski Krzysztof Kaucha s. 221-224
Religia chrześcijańska wobec problematyki prawdy i racjonalności Grzegorz Dziewulski s. 249-275
Wprowadzenie do części poświęconej sesji nt. tradycji w Kościele Grzegorz Dziewulski s. 267
„Szkice o wierze”, Andrzej Perzyński, Katowice 2005 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Andrzej Perzyński (aut. dzieła rec.) s. 270-271
Teologiczne rozumienie świadectwa Grzegorz Dziewulski s. 277-307
Sprawozdanie ze Spotkania Teologów Fundamentalnych w Łodzi pt. „Teologia religii” 22–23 września 2006 r. Grzegorz Dziewulski s. 300-303
„Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna”, Henryk Seweryniak, Płock 2001 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 333-336
„Dlaczego Kościół”, Luigi Giussani, tłum. D. Chodyniecki, Poznań 2004 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Luigi Giussani (aut. dzieła rec.) D. Chodyniecki (tłum.) s. 429-437
„Istota i geneza religii”, Marian Rusecki, Lublin– Sandomierz 1997 : [recenja] Grzegorz Dziewulski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 443-444