Znaleziono 44 artykuły

Andrzej Perzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijańskie rozumienie czasu i historii : uwagi na marginesie Listu apostolskiego "Tertio millennio adveniente" Andrzej Perzyński s. 31-40
Afirmacja prawdy i tolerancja : naświetlenie w oparciu o papieską ideę nowej ewangelizacji Andrzej Perzyński s. 41-48
Stare bukłaki i nowe wino : Intellectus fidei w ponowoczesnym świecie Andrzej Perzyński s. 43-52
Funkcja poznawcza i wychowawcza poznania teologicznego Andrzej Perzyński s. 79-92
Teologia w kontekście posthermeneutyki : zjawisko déplacement jako wyzwanie dla teologii Andrzej Perzyński s. 79-95
Życie duchowością dziecięctwa według Anzelma Gądka OCD (1884-1969) Andrzej Perzyński s. 84-95
Metoda teologiczna w dobie postmodernistycznej Andrzej Perzyński s. 117-134
System Chrystiana Wolffa i manualistyka teologiczna Andrzej Perzyński s. 135-146
U źródeł wyobrażeń o współczesności Andrzej Perzyński Charles Tylor (aut. dzieła rec.) s. 136-145
"Traktat o człowieku", Korneliusz T. Wencel, [w:] Dogmatyka, T. 5, Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej Perzyński Korneliusz T. Wencel (aut. dzieła rec.) s. 138-143
Obraz Boży w człowieku według tradycji chrześcijańskiego Wschodu Andrzej Perzyński s. 139-150
Uwagi o systematycze dogmatycznej Andrzej Perzyński s. 145-152
Świadomość religijna człowieka współczesnego Luigi Giussani Andrzej Perzyński s. 147-149
Diariusz wydarzeń seminaryjnych wrzesień 1990 – czerwiec 1991 Andrzej Perzyński s. 157-161
Uniwersytet wobec wyzwań czasu Andrzej Perzyński s. 197-210
The action of God in human life : Towards experiential dimension of effects of grace Andrzej Perzyński s. 209-222
"Zapis świata : Traktat metafizyczny", Piotr Wierzbicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Andrzej Perzyński Piotr Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 213-224
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1991 – czerwiec 1993 Andrzej Perzyński s. 223-229
Miłość społeczna w nauczaniu Benedykta XVI Andrzej Perzyński s. 223-232
„Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej”, Marian Grabowski, Kraków 2014 : [recenzja] Andrzej Perzyński Marian Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 242-245
„Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości”, Vittorino Andreoli, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Perzyński Vittorino Andreoli (aut. dzieła rec.) s. 245-247
„Bóg w myśli Schelera”, Maria Małgorzata Baranowska, Kraków 2011 : [recenzja] Andrzej Perzyński Maria Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 247-249
„Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej”, Stanisław Judycki, Poznań 2010 : [recenzja] Andrzej Perzyński Stanisław Judycki (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Grzech pierworodny w sferze relacji Andrzej Perzyński s. 251-260
"Traktat o człowieku", Korneliusz T. Wencel, [w:] Dogmatyka, T. 5, Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej Perzyński Korneliusz T. Wencel (aut. dzieła rec.) s. 251-257
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1994 – czerwiec 1995 Andrzej Perzyński s. 261-266
"Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 1008 : [recenzja] Andrzej Perzyński Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 268-274
Sympozjum Naukowe Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich Łomża, 19 – 21 IX 2005 r. Andrzej Perzyński s. 269-273
„Szkice o wierze”, Andrzej Perzyński, Katowice 2005 : [recenzja] Grzegorz Dziewulski Andrzej Perzyński (aut. dzieła rec.) s. 270-271
Historyczne uwarunkowania wykładu antropologicznego w teologii Andrzej Perzyński s. 271-280
„Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI”, Grzegorz Ignatowski, Katowice 2007 : [recenzja] Andrzej Perzyński Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Jedyność i powszechność posłannictwa Jezusa Chrystusa Andrzej Perzyński s. 299-314
„Czas i świątynia. Bóg i człowiek”, Luigi Giussani, tłum. K. Borowczyk, J. Waloszek, A. Perzyński, Częstochowa 1997 : [recenzja] Andrzej Perzyński Luigi Giussani (aut. dzieła rec.) K. Borowczyk (tłum.) A. Perzyński (tłum.) J. Waloszek (tłum.) s. 307-309
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1995 – czerwiec 1996 Andrzej Perzyński s. 325-330
O naturze i posłannictwie ruchów kościelnych : uwagi na marginesie nauczania Jana Pawła II Andrzej Perzyński s. 341-353
Korneliusz T. Wencel, „Traktat o człowieku” [w:] „Dogmatyka”, t. 5, Warszawa 2007 Andrzej Perzyński Korneliusz T. Wencel (aut. dzieła rec.) s. 364-366
„Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej”, red. Dariusz Krok, Dariusz Klejnowski-Różycki, Opole 2011 : [recenzja] Andrzej Perzyński Dariusz Klejnowski-Różycki (aut. dzieła rec.) Dariusz krok (aut. dzieła rec.) s. 367-372
Diariusz wydarzeń seminaryjnych czerwiec 1997– czerwiec 1998 Andrzej Perzyński s. 373-379
O wierze w Boga Trójjedynego Andrzej Perzyński Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Zofia Włodkowa (tłum.) s. 377-380
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1993 – czerwiec 1994 Andrzej Perzyński s. 391-396
Z żałobnej karty Andrzej Perzyński s. 396
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1998 – czerwiec 1999 Andrzej Perzyński s. 433-436
Diariusz wydarzeń seminaryjnych lipiec 1996 – czerwiec 1997 Andrzej Perzyński s. 455-460
„Geografia zbawienia. Prezentacja teologiczno-fundamentalna”, Henryk Seweryniak, Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej Perzyński Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 481