Znaleziono 2 artykuły

Dariusz Klejnowski-Różycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chińskie osobowe nazwy własne Dariusz Klejnowski-Różycki s. 74-86
„Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej”, red. Dariusz Krok, Dariusz Klejnowski-Różycki, Opole 2011 : [recenzja] Andrzej Perzyński Dariusz Klejnowski-Różycki (aut. dzieła rec.) Dariusz krok (aut. dzieła rec.) s. 367-372