Znaleziono 26 artykułów

Roman Darowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakub Ortiz SJ (1564—1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 5-24
Antropologiczno-aksjologiczne podstawy pedagogiki Roman Darowski s. 9-15
Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564—1625) Roman Darowski s. 15-24
Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, r. 1586 Roman Darowski s. 31-53
Ryszard Singleton SJ (1566—1602) pierwszy profesor filozofii w Braniewie Roman Darowski s. 41-56
Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego SJ (1590—1656) Roman Darowski s. 51-83
Andrzej Nowak SJ (1570—1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 71-88
First Aristotelians of Vilnius Roman Darowski s. 71-91
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Michał Zgórzak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku", Roman Darowski, Kraków 2001 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 121-123
Jan Klein SJ (1556—1601), wykładowca filozofii w Poznaniu Roman Darowski s. 145-160
"Filozofia człowieka : zarys problematyki : antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Filozofia człowieka : zarys problematyki", Roman Darowski, Kraków 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711—1782) Roman Darowski s. 167-186
Ks. Paweł Siwek SJ : koleje życia i spuścizna pisarska Roman Darowski s. 169-179
Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713— —1766) do filozofii Kartezjusza Roman Darowski s. 170-176
"Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku", Roman Darowski, Kraków 1998 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 175-176
Stanisław Radzimski SJ (1565—1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu Roman Darowski s. 179-191
"Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku : próba syntezy - Słownik autorów", Roman Darowski, Kraków 2001 : [recenzja] Ignacy Dec Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Szczepanowice nad Dunajcem : dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej", Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Henryk Wisner Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Filozofia człowieka", Roman Darowski, Kraków 2002 : [recenzja] Mikołaj Krasnodębski Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Gorgoniusz Ageison SJ (1604-1665), profesor w Akademii Wileńskiej Roman Darowski s. 263-275
"Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 1008 : [recenzja] Andrzej Perzyński Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 268-274
"Szczepanowice nad Dunajcem : dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kawlwińskiej", Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 273-278
„Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafi katolickiej i gminy kalwińskiej”, Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Urszula Augustyniak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 408-411