Znaleziono 8 artykułów

Wojciech Tabaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólnoludzki ideał wychowawczy Wojciech Tabaczyński s. 2-3
Wpływ przeżycia religijnej wartości normatywnej na postawę osobową człowieka Wojciech Tabaczyński s. 3-16
Święta Bożego Narodzenia Wojciech Tabaczyński s. 5-7
Jan Paweł II Ojciec Święty, który podbił serce świata Wojciech Tabaczyński s. 5-8
Ks. prof. dr hab. Ryszard Paciorkowski Wojciech Tabaczyński s. 5-18
"Wierzcie moim dziełom : funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] Marian Rusiecki Wojciech Tabaczyński s. 166-171
"Geneza mariofanii z Lourdes w świetle źródeł historycznych. Próba oceny hipotezy psychogennej", Wojciech Tabaczyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Rusecki Wojciech Tabaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-184
Formalna struktura osobowości w świetle teorii warstw psychicznych H. Rempleina Wojciech Tabaczyński s. 213-266