Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Cymerman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gospodarka przestrzenna jako dziedzina wiedzy i praktyki kształtująca ład przestrzenny Ryszard Cymerman Barbara Grządka Luiza Tyszko s. 5-15
Teoretyczne rozważania nad identyfikacją możliwych stanów zagospodarowania przestrzeni Iwona Cieślak Ryszard Cymerman s. 5-19
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polish system of real property charges Ryszard Cymerman Joanna Cymerman s. 29-45
Planowanie przestrzenne rolnictwa jako narzędzie ochrony wód Bałtyku Ryszard Cymerman Ewa Fiedorowicz-Kozłowska Jerzy Suchta s. 31-44
Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich Ryszard Cymerman Tomasz Podciborski s. 31-43
Założenia programu ochrony środowiska na terenie Zespołu Gmin Kurpiowskich "Puszcza Zielona" Ryszard Cymerman s. 125-135
Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn Ryszard Cymerman Hubert Kryszk Krystyna Kurowska s. 303-316