Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Podciborski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez wprowadzenie ładu przestrzennego Tomasz Podciborski s. 21-31
Ocena atrakcyjności przestrzeni Parku im. Prof. D. Wanica w Olsztynie Anna Michno Tomasz Podciborski s. 25-37
Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich Ryszard Cymerman Tomasz Podciborski s. 31-43
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego ścieżek pieszo-rowerowych Justyna Maćkowska Tomasz Podciborski s. 35-47
Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Przystani Kortowskiej Paulina Cywińska Tomasz Podciborski s. 41-46
Ocena zabudowy zagrodowej w aspekcie ładu przestrzennego Agnieszka Dąb Tomasz Podciborski s. 49-57
Ocena atrakcyjności przestrzeni Dworca Głównego PKP w Olsztynie w aspekcie preferencji podróżnych Tomasz Podciborski Ewelina Zabrodzka s. 59-69
Opracowanie mapy oceny warunków przestrzennych działek użytkowanych rolniczo Tomasz Podciborski s. 59-67
Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej Karolina Jędrzejewska Tomasz Podciborski s. 63-79
Metoda oceny stanu ładu przestrzennego terenów cmentarzy komunalnych Maria Osiekowicz Tomasz Podciborski s. 67-75
Ocena atrakcyjności przestrzeni parku miejskiego w Ostrołęce Magdalena Krukowska Tomasz Podciborski s. 77-88
Opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej Renata Orzoł Tomasz Podciborski s. 85-102