Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Czajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation of the Effects of Financial Statement Conversion According to the International Accounting Standards on the Basis of a Selected Company Magdalena Czajka Mirosław Kowalewski Włodzimierz Zawieska s. 66-77