Znaleziono 4 artykuły

Mirosław Kowalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evaluation of the Effects of Financial Statement Conversion According to the International Accounting Standards on the Basis of a Selected Company Magdalena Czajka Mirosław Kowalewski Włodzimierz Zawieska s. 66-77
Ex Ante and Ex Post Economic Efficiency of Road Projects Based on the Example of Ostróda Bypass Mirosław Kowalewski Jolanta Soroko s. 83-94
Compliance and Non-Compliance Costs in Selected Manufacturing Enterprises Mirosław Kowalewski Małgorzata Murawska s. 121-132
Financing of Road Projects in Warmia and Mazury Voivodship in the Aspect of Accession of Poland to the European Union Mirosław Kowalewski Agnieszka Ścisłowska s. 145-156