Znaleziono 5 artykułów

Michał Czajnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środki i metody konserwacji zabytkowego drewna budowlanego Michał Czajnik s. 21-29
Niektóre zagadnienia z prac nad konserwacją elementów drewnianych Michał Czajnik Piotr Rudniewski Daniel Tworek s. 77-85
Rada do spraw Konserwacji Zabytków i Współczesnej Sztuki Sakralnej Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 139
Patronat Zespołu Chemii ZZG INCO nad skansenami w 1970 roku : sprawozdanie z konferencji Ryszard Brykowski Michał Czajnik s. 148-154
Profesor Franciszek Krzysik (1902-1980) Michał Czajnik Jerzy Ważny s. 215