Znaleziono 1 artykuł

Lew W. Czerepin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ziemskije sobory Russkogo gosudarstwa w XVI-XVII ww.", Lew W. Czerepin, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Lew W. Czerepin (aut. dzieła rec.) s. 424