Znaleziono 49 artykułów

Kazimierz Stembrowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Między "Smutą" a kryzysem lat 40-stych XVII w. (Polityka wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa)", Danuta Czerska, Kraków 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Istorija russkogo literaturnogo jazyka", A. I. Sobolewskij, Leningrad 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Sobolewskij (aut. dzieła rec.) s. 147
"Usadba nowgorodskogo chudożnika XII w.", B. A. Kolchin, A. S. Choroszew, W. Ł. Janin, Moskwa 1981 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A.S. Choroszew (aut. dzieła rec.) W. Ł. Janin (aut. dzieła rec.) B.A. Kołczin (aut. dzieła rec.) s. 150
"Rossija nakanune >>smutnogo wremeni<<", R. G. Skrynnikow, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz R.G. Skrynnikow (aut. dzieła rec.) s. 156
"Proces szesnastu. Dokumenty NKWD", [oprac.] Waldemar Strzałkowski, Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert, tł. Kazimierz Stembrowicz, Fryderyk Zbiniewicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej Chmielarz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Kunert (aut. dzieła rec.) Kazimierz Stembrowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Strzałkowski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Zbiniewicz (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Archeologiczeskije oczerki istorii nowgorodskoj torgowli X-XIV ww.", Elena A. Rybina, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Elena A. Rybina (aut. dzieła rec.) s. 180
"Akty feodalnogo ziemiewładienija i chozjajstwa. Akty moskowskogo Simonowa monastyra 1506-1613 gg.", wyd. L. I. Iwina, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz L. I. Iwina (aut. dzieła rec.) s. 181
"Krestjanie Russkogo Siewiera w XVII w.", A. I. Kopanew, Leningrad 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Kopanew (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Prawo karne w kodyfikacji rosyjskiej 1649 roku", Irena Kwiatkowska, Warszawa-Kraków 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Irena Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Istoria Russkoj Cerkwi", N. M. Nikolskij, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz N. M. Nikolskij (aut. dzieła rec.) s. 355
"Bizantyjsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego", Anna Różycka-Bryzek, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Anna Różycka-Bryzek (aut. dzieła rec.) s. 360
"Nikonowskij swod i russkie letopisi XVI-XVII wiekow", B. M. Kłoss, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz B. M. Kłoss (aut. dzieła rec.) s. 360-361
"Posolskaja kniga po swjazjam Rossii s Angliej 1613-1614 gg.", pod red. W. I. Buganowa, podgotowka teksta N. M. Rogoźin, Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. Buganow (aut. dzieła rec.) N. M. Rogoźin (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Ułożenie 1649 goda. Kodieks feodalnogo prawa Rosii", A. G. Mankow, Leningrad 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. G. Mankow (aut. dzieła rec.) s. 362
"Sriednieje Powołżie wo wtoroj połowinie XVI-XVII ww. (Uprawlenie kazanskim krajem)", I. P. Jermołajew, Kazan 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. P. Jermołajew (aut. dzieła rec.) s. 363
"Tmutarakanskij kamen", A. A. Medyncewa, Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. A. Medyncewa (aut. dzieła rec.) s. 410
"Borys Godunow", Rusłan Skrynnikow, przeł. Józef Dancygier, Małgorzata Ziętalska, Warszawa 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Józef Dancygier (aut. dzieła rec.) Rusłan Skrynnikow (aut. dzieła rec.) Małgorzata Ziętalska (aut. dzieła rec.) s. 410
"Życie codzienne w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym", Michał Rabinowicz, przeł. Witold Dłuski : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Witold Dłuski (aut. dzieła rec.) Michał Rabinowicz (aut. dzieła rec.) s. 419
"Kriestjanstwo Russkogo Siewiera w XVI w.", A. I. Kopanew, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Kopanew (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Ziemskije sobory Russkogo gosudarstwa w XVI-XVII ww.", Lew W. Czerepin, Moskwa 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Lew W. Czerepin (aut. dzieła rec.) s. 424
"Agrarnaja istorija siewero-zapada Rossii XVI wieka. Siewier, Pskow", pod red. A. L. Szapiro, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 424
"Oczerki russkoj kultury XVII wieka, cz. 1", Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz s. 427
"Tradicji kriestjanskogo ziemliepolzowanija w Pomorje i Zapadnoj Sibiri w XVII-XVIII ww.", I. W. Własowa, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. W. Własowa (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Pomory. Formirowanie gruppy i sistiema chozjajstwa", Tatiana A. Bernsztam, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Tatiana A. Bernsztam (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Rieformy Pietra Wielikogo. Obzor issliedowanij", Chans Baggier, Moskwa 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Chans Baggier (aut. dzieła rec.) s. 432
"Iwan Grosny "der Schreckliche" ", Erich Donnert, Berlin 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Erich Donnert (aut. dzieła rec.) s. 587
"Rossija i torgowyje otnoszenija XV - pierwoj czetwierti XVIII w.", I. S. Szarkowa, Leningrad 1981 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. S. Szarkowa (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Oswojenie russkimi ljudmi Dalniego Wostoka i Russkoj Amieriki" (do konca XIX wieka)", A. I. Aleksiejew, Moskwa 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Istoriczieskaja gieografija Zołotoj Ordy w XIII-XIV w.", W. Ł. Jegorow, Moskwa 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. Ł. Jegorow (aut. dzieła rec.) s. 611
"Ustjużskoje lietopisanie XVI-XVIII w.", K. N. Sierbina, Leningrad 1985 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz K. N. Sierbina (aut. dzieła rec.) s. 613-614
"System pomiestny w Państwie Moskiewskim w XV-pierwszej połowie XVI wieku. Historiografia i problematyka", Artur Kijas, Poznań 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Artur Kijas (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Rossijskoje gosudarstwo w sieriedinie XVI stoletija. Carskij archiw i liciewyje lietopisi wriemieni Iwana Groznogo", S. O. Szmidt, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz S. O. Szmidt (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"Gieograficzeskaja srieda i istorija Rossii. Koniec XV-seriedina XIX w.", A. W. Dułow, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. W. Dułow (aut. dzieła rec.) s. 629
"Chołopstwo w pierwoj połowinie XVII w.", W. M. Panejach, Leningrad 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. M. Panejach (aut. dzieła rec.) s. 630
"Krupnaja wotczina siewero-wostocznoj Rusi konca XIV-pierwoj połowiny XVI w.", Ł. I. Iwina, Leningrad 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Ł. I. Iwina (aut. dzieła rec.) s. 636-637
"Russkoje gosudarstwo w sistemie mieżdunarodnych otnoszenij konca XV-naczała XVI w.", A. Ł. Choroszkiewicz, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. Ł. Choroszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"Oczerki russkoj kultury XVII wieka, cz. 2", Moskwa 1979 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz s. 645
"Ewoljucija feodalisma w Rossii. Socialno-ekonomiczeskije problemy", W. I. Buganow, A. A. Preobrażenskij, Ju. A. Tichonow, Moskwa 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. I. Buganow (aut. dzieła rec.) A. A. Preobrażenskij (aut. dzieła rec.) Ju. A. Tichonow (aut. dzieła rec.) s. 786
"Novgorod, Untersuchungen zu einigen Fragen seiner Verfassungs- und Bevölkerungs - struktur", Jörg Leuschner, Berlin 1980 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jörg Leuschner (aut. dzieła rec.) s. 793
"Mały słownik wyrazów starocierkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej", ks. dr Aleksy Znosko, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Aleksy Znosko (aut. dzieła rec.) s. 804-805
"Ikonostas i inne szkice", Paweł Florenski, Warszawa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Paweł Florenski (aut. dzieła rec.) s. 805-806
"O istocie prawosławia. Wybór pism", Jerzy Klinger, do dr. przygotowali Michał Klinger i Henryk Paprocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Michał Klinger (aut. dzieła rec.) Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 805
"Pierwsze wieki historii Rusi", Borys Rybakow, przeł. Andrzej Olejarczuk, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Andrzej Olejarczuk (aut. dzieła rec.) Borys Rybakow (aut. dzieła rec.) s. 806-807
"Sibirskaja ekspedicija Jermaka", Rusłan G. Skrynnikow, Nowosybirsk 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Rusłan G. Skrynnikow (aut. dzieła rec.) s. 813
"Olaus Magnus i jego "Istoria siewiernych narodow" ", E. A. Sawieliewa, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz E. A. Sawieliewa (aut. dzieła rec.) s. 815-816
"Podatnaja reforma Pietra I. Wwiedienie podusznoj podati w Rossii 1719-1728", E. W. Anisimow, Leningrad 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz E. W. Anisimow (aut. dzieła rec.) s. 816
"Prichodo-raschodnyje knigi moskowskich prikazow 1619-1621 gg.", [oprac.] S. B. Weselowski, Moskwa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz S. B. Weselowski (aut. dzieła rec.) s. 816
"Russkaja narodnaja kultura Pomorja w XIX-naczale XX w. Etnograficzeskije oczerki", T. A. Bernsztam, Leningrad 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz T. A. Bernsztam (aut. dzieła rec.) s. 817-818
"Publicznyje cztienia a Pietrie Wielikom", S. M. Sołowiow, wyd. L. N. Puszkariew, pod red. W. I. Buganowa, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz W. I. Buganow (aut. dzieła rec.) S. M. Puszkariew (aut. dzieła rec.) S. M. Sołowiow, (aut. dzieła rec.) s. 927-928