Znaleziono 3 artykuły

Michał Klinger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół w dialogu ekumenicznym a dialog chrześcijańsko-żydowski Michał Klinger s. 75-83
Modlitwa Mistrza Michał Klinger Piotr Mitzner s. 81-87
"O istocie prawosławia. Wybór pism", Jerzy Klinger, do dr. przygotowali Michał Klinger i Henryk Paprocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Michał Klinger (aut. dzieła rec.) Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 805