Znaleziono 2 artykuły

A. L. Szapiro

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Agrarnaja istorija siewero-zapada Rossii XVI wieka. Siewier, Pskow", pod red. A. L. Szapiro, Leningrad 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 424
Rolnictwo północno-zachodniej Rosji na przełomie XV-XVI w. : (na marginesie książki Agrarnaja istorija Siewiero-Zapada Rossii - wtoraja połowina XV - naczało XVI w., rukowoditel awtorskogo kollektiwa A. L. Szapiro, Leningrad 1971) Leonid Żytkowicz A. L. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 678-684