Znaleziono 1 artykuł

I. S. Szarkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rossija i torgowyje otnoszenija XV - pierwoj czetwierti XVIII w.", I. S. Szarkowa, Leningrad 1981 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. S. Szarkowa (aut. dzieła rec.) s. 594-595