Znaleziono 1 artykuł

I. W. Własowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tradicji kriestjanskogo ziemliepolzowanija w Pomorje i Zapadnoj Sibiri w XVII-XVIII ww.", I. W. Własowa, Moskwa 1984 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. W. Własowa (aut. dzieła rec.) s. 431-432