Znaleziono 10 artykułów

Kinga Czerwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego - biogramy Kinga Czerwińska s. 45-61
Dydaktyka studiów etnologicznych wobec potrzeb rynku pracy : przykład ośrodka cieszyńskiego Kinga Czerwińska Sylwia Żwak s. 62-74
Sztuka jako narzędzie budowania relacji między człowiekiem a naturą Kinga Czerwińska s. 103-114
Współczesna twórczość samorodna - studium artysty Kinga Czerwińska s. 149-157
Problematyka sztuki ludowej w etnologii pogranicza Kinga Czerwińska s. 171-184
Dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości ponowoczesnej Katarzyna Kraczoń Kinga Czerwińska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Marcol (aut. dzieła rec.) Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
Ekologia kultury w kontekście sztuki samorodnej Kinga Czerwińska s. 189-197
Rola miasta w kształtowaniu mody i gustów estetycznych wsi : przykład Śląska Cieszyńskiego Kinga Czerwińska s. 216-225
Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego Kinga Czerwińska s. 218-228
"Ładne to miasto jest!" : prolegomena do badań nad estetyką miasta Kinga Czerwińska s. 363-373