Znaleziono 10 artykułów

Zdzisław Czeszejko-Sochacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowy podział administracyjny kraju a organizacja samorządu adwokackiego Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 1-5
Trybunał Konstytucyjny a adwokatura Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 1-8
Adwokatura Polska wczoraj i dziś Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 2-12
Etyka adwokacka jako narzędzie kształtowania postaw adwokatów Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 7-10
W wymiarze czasu... Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 8-9
Adwokatura w strukturze politycznej państwa Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 15-19
Mowa sądowa jako narzędzie oddziaływania społecznego Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 71-72
"Minimum prawa - maksimum skuteczności", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1985 : [recenzja] Edmund Mazur Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Trybunał Konstytucyjny PRL", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Garlicki Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 82-86
Wspomnienia pośmiertne Zdzisław Czeszejko-Sochacki s. 98-99