Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Czołgoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956", Jerzy Czołgoszewski, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystian Soliński Jerzy Czołgoszewski (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Więzienie w Barczewie w systemie więzień politycznych w latach 1945-1956", Cezary Krawczyński, "Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej" T. XXXVIII, 1995 : [recenzja] Jerzy Czołgoszewski Cezary Krawczyński (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Materiały źródłowe w Archiwum Aresztu Śledczego w Olsztynie do zagadnienia więzień okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach 1945-1955 Jerzy Czołgoszewski s. 335-360