Znaleziono 5 artykułów

Krystian Soliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Więziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956", Jerzy Czołgoszewski, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystian Soliński Jerzy Czołgoszewski (aut. dzieła rec.) s. 268-271
Ksiądz Józef Śmietana (1910-1975) Krystian Soliński s. 375-388
Harcerska Organizacja Podziemna 'Iskra' (1949-1950) Krystian Soliński s. 375-408
Jubileusz sześćdziesięciolecia działalności harcerstwa na Warmii i Mazurach : sprawozdanie z sesji Krystian Soliński s. 459-461
"Harcerska konspiracja. Geneza, powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej 'Iskra'. 1949-1950", Krystian Soliński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Krystian Soliński (aut. dzieła rec.) s. 570-572