Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Czuryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Małgorzata Czuryk Mirosław Karpiuk s. 25-40
Zakres nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego Małgorzata Czuryk Mirosław Karpiuk s. 179-195
"Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej", (red.) Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Warszawa 2015 : [recenzja] Małgorzata Czuryk (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) s. 307