Znaleziono 11 artykułów

Bożena Czwojdrak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-9
Fundacja Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec w dawnej kolegiacie sandomierskiej Bożena Czwojdrak s. 140-145
Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej Bożena Czwojdrak s. 157-179
Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XII wieku Bożena Czwojdrak s. 190-203
Kilka uwag o konfederacji Spytka z Melsztyna z 1439 roku Bożena Czwojdrak s. 197-211
Klemens Jastrzębiec z Łubnic - stryj, czy brat arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca Bożena Czwojdrak s. 203-207
Liczebność dworów późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych władców polskich Bożena Czwojdrak s. 209-224
Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej Bożena Czwojdrak s. 251-264