Znaleziono 15 artykułów

Jerzy Sperka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-9
Wstęp Idzi Panic Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-8
Wstęp Bożena Czwojdrak Jerzy Sperka s. 7-9
Michał Awdaniec a początki kościoła parafialnego w Buczaczu Jerzy Sperka s. 74-84
Urzędnicy Władysława Opolczyka w księstwie wieluńskim (1370-1391) : spisy Jerzy Sperka s. 110-121
Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jagiełły Jerzy Sperka s. 134-152
Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku Jerzy Sperka s. 152-176
Zjazd sieradzki z 1432 roku a sprawa następstwa tronu polskiego po Władysławie Jagielle Jerzy Sperka s. 185-196
Andrzej Schony z Bobolic i Jan Schoff z Toplina. Z dziejów kariery i awansu rycerzy obcych w Polsce późnośredniowiecznej Jerzy Sperka s. 188-202