Znaleziono 8 artykułów

Mariusz Czyżak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty gospodarowania częstotliwościami i ich prawnej ochrony Mariusz Czyżak s. 19-28
Kontrola w administracji publicznej : istota, cele i rodzaje Renata Czyżak Mariusz Czyżak s. 67-91
Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania Mariusz Czyżak s. 203-211
Prowadzenie gier hazardowych w Internecie w świetle polskiego prawa Mariusz Czyżak s. 299-307
Prawne uwarunkowania regulacji rynku usług pocztowych Mariusz Czyżak s. 329-336
Cyberprzestępczość a rozwój społeczeństwa informacyjnego Mariusz Czyżak s. 665-673
Cyberprzestępczość i jej wpływ na rozwój gospodarki elektronicznej Mariusz Czyżak s. 732-740
Wybrane aspekty prawnej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną Mariusz Czyżak s. 743-751