Znaleziono 1 artykuł

Teresa Dąbek-Wirgowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Krwawa pieśń<< na tle europejskiej tradycji epopeicznej", Teresa Dąbek-Wirgowa [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Teresa Dąbek-Wirgowa (aut. dzieła rec.) s. 262