Znaleziono 3 artykuły

Jan Długosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Joannis Długossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber decimus et liber undecimus 1406-1412", Varsaviae 1997 : [recenzja] Tomasz Jurek Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego", Jan Długosz, Red. K.Oieradzka, Księga 11: 1413-1430, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 272
"Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księgi pierwsza i druga", Jan Długosz, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 386