Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Dach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty", Marian Tyrowicz, Kraków 1986 : [recenzja] Krzysztof Dach Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 594-599
"Diariusz wypadków 1848 roku", Aleksander Batowski, rękopis przejrzał, oprac., wstępem opatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1974 : [recenzja] Krzysztof Dach Aleksander Batowski (aut. dzieła rec.) Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 672-675