Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Danek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Platońska koncepcja poznania immanentnego czyli epistemologia pozytywna Listu VII Zbigniew Danek s. 3-21
„Gleichgültig, wer der erzähler ist” : zu „Phaidros”, 275B-C2 Zbigniew Danek s. 33-46
Łódzkie przekłady poematu Lukrecjusza "De rerum natura" Zbigniew Danek s. 37-62
Platońska filozofia mowy Zbigniew Danek s. 47-60
Quid Isocrates de bene sua gerentis virtute exculta iudicaverit Zbigniew Danek s. 73-78
Alterum Socraticae "Maieuseos" testimonium Zbigniew Danek s. 81-89
Bezcelowość wysiłku poznawczego : Platon wobec paradoksu Zbigniew Danek s. 97-121
Wenus - nadzieja fizyki epikurejskiej : z rozważań nad hymnem Lukrecjusza do Wenus, "De rerum natura" I, 1-43 Zbigniew Danek s. 139-153
Filologia klasyczna Uniwersytetu Łódzkiego - wielcy badacze, niezapomniane osobowości Jadwiga Czerwińska Zbigniew Danek Hanna Zalewska-Jura s. 371-378