Znaleziono 1 artykuł

Jan Dawidziuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy O. Cullmana na prymat Piotra w świetle niektórych wypowiedzi Dziejów Apostolskich i Listu do Galatów Jan Dawidziuk s. 67-81