Znaleziono 3 artykuły

Robert Delorme

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie bezpieczeństwem Robert Delorme s. 67-84
Głęboka Kompleksowość a ujęcie krytyczności w wyjaśnianiu kompleksowości przez Morina i Le Moigne’a Robert Delorme s. 85-108
"Deep Complexity and the Social Science : Experience, Modelling and Operationality", Robert Delorme, Cheltenham-Northampton 2010 : [recenzja] Robert Delorme Michał Możdżeń s. 105-108