Znaleziono 6 artykułów

Michał Możdżeń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
To what extent do some fundamental concepts of New Institutional Economics help explain the governance phenomenon? Michał Możdżeń s. 22-36
Cykl polityk publicznych w państwie neoweberowskim Michał Możdżeń s. 62-79
Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy : wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych Robert Chrabąszcz Michał Możdżeń s. 75-96
Is the state really a Leviathan? : testing the model of Buchanan and Brennan in Europe Michał Możdżeń s. 83-96
Tragedia wspólnych zasobów w procesie politycznym Michał Możdżeń s. 102-115
"Deep Complexity and the Social Science : Experience, Modelling and Operationality", Robert Delorme, Cheltenham-Northampton 2010 : [recenzja] Robert Delorme Michał Możdżeń s. 105-108