Znaleziono 1 artykuł

Jean-Paul Descoeudres

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Greek Colonists and Native Populations. Proceedings of the First Australian Congress of Classical Archeology held in honour of Emeritus Professor A.D. Trendall, Sydney 9-14 July 1985", edited by Jean-Paul Descoeudres, Oxford 1990 : [recnzja] Włodzimierz Lengauer Jean-Paul Descoeudres (aut. dzieła rec.) s. 232-233